מדעי החברה

רכזת המגמה: נעה ליפשיץ

במסגרת לימודי המגמה נלמד סוציולוגיה ופסיכולוגיה, נעסוק בהבנה וחיזוי של ההתנהגות האנושית. מטרות הלמידה הן הקניית ידע תיאורטי ומחקרי עדכני בתחום, רכישת עולם מושגים בתחומי הידע וכן הכרות עם ממצאים מחקריים. תהליך הלמידה במגמה מפתח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ולמידה אוטונומית מתוך מקורות עיוניים ומחקריים. לאורך כל נושאי הלימוד מתבררות סוגיות ערכיות ומוסריות ומתוך כך הבחירה והלמידה במגמה מזמנת את התלמידה להבין את עולמה הפנימי ומקנה כלים להבנת וחשיבה ביקורתית של מצבים ואינטראקציות חברתיות. תוכניות הלימודים התחדשו והותאמו למחקרים עדכניים וחידושים אקדמאים וכן לחינוך לערכים, למעורבות ולרלוונטיות.

נושאי הלימוד המרכזיים:

  • סוציולוגיה - תרבות, קבוצה, משפחה, תהליך החיברות.
  • פסיכולוגיה - פסיכולוגיה כללית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה חיובית.
יחידת הלימוד החמישית הינה עבודת חקר. כל התלמידה בוחרת נושא שמסקרן אותה לחקור ולהעמיק בו. העבודה נכתבת על פי כללי הכתיבה המדעית המקובלים בעולם האקדמי, ההנחיה נעשית בסביבה מתוקשבת ובהנחיה אישית וקבוצתית. ההתנסות בכתיבת עבודת החקר מעניקה יתרון משמעותי בלימודים גבוהים שבהם נדרשים לכתוב עבודות באופן עצמאי.

דרכי הלמידה:

הלמידה מגוונת, משמעותית וחווייתית.
  • היא מתרחשת בדיונים בכיתה על בסיס חומר תיאורטי וניתוחו, בצפייה בסרטונים, בהתנסויות בשאלונים אישיים ובלמידה בסביבה מתוקשבת.
  • במפגש עם תרבויות משנה שונות, לדוגמה, סיור בבני -ברק ובשוק מחנה יהודה.
  • במפגשים קבוצתיים, בהם עובדים על תוצרים מרתקים כגון, משחק לימודי, מצגות וכרזות עבור הערכות חלופיות.

פריסת יחידות הלימוד:


אולפנת הרא"ה רמת גן

 גולומב 6 רמת גן| 03-676-7870| uharoeh@gmail.com
כיתה י"א - 2 יח"ל סוציולוגיה 30 % הערכה חלופית 70% היבחנות פנימית
כיתה י"ב - 2 יח"ל פסיכולוגיה 30 % הערכה חלופית 70% היבחנות חיצונית
1 יח"ל עבודת חקר הערכה בית ספרית