הצגת מידע הנוגע ל-

הודעות חוזרים מה קורה בהרא"ה
  • מידעונית תשפ"דעודכן 21/08 17:43
  • פעילות סיום שנה כיתות ז-י {חט"ב, שכבה י'}
    ביום ראשון, י סיון, נצא בע"ה לפעילות סוף שנה בפארק המים "ימית 2000".
    פרטים בקובץ המצ"ב
    לחצו כאן
    עודכן 03/06 07:34

סה"כ: - פריטים בחתך


אולפנת הרא"ה רמת גן

 גולומב 6 רמת גן| 03-676-7870| uharoeh@gmail.com